Bent u voldoende zelfstandig om BTW ondernemer te zijn? Oordeel zelf…


Een ondernemer in de BTW dient zelfstandig te zijn. Hiermee wordt bedoeld dat diegene die in dienstbetrekking zijn geen ondernemer zijn voor de BTW. Er mag geen gezagsverhouding zijn. Ook wanneer sprake is van enige andere juridische band waaruit een verhouding van ondergeschiktheid ontstaat ten aanzien van de arbeids, bezoldigingsvoorwaarden en de verantwoordelijkheid van de werkgever is geen sprake van zelfstandigheid en kwalificeert diegene niet als BTW-ondernemer.

De manier waarop wordt vastgesteld of sprake van zelfstandigheid in de BTW is door na te gaan of de betrokken persoon zijn actviteiten in eigen naam, voor eigen rekening en onder zijn eigen verandwoordelijkheid verricht en of de persoon aan die activiteiten het verbonden economische risico draagt.

In individuele gevallen wordt door de rechter beoordeeld aan de hand van de volgende omstandigheden:

 • Het aantal opdrachtgevers
 • Het hebben van personeel
 • De werkomstandigheden
 • De aard van de werkzaamheden
 • Aansprakelijkheid voor schade
 • De mate van toezicht
 • De verplichting het werk persoonlijk te verrichten
 • Regeling ziekte
 • Regeling verlof
 • Mate eigen investering in bedrijfsmiddelen
 • Het financieel risico

Nu kunt u zelf beoordelen of u voldoende zelfstandig bent voor de BTW….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *