BTW Inleiding

Algemeen BTW

Het Europese omzetbelasting systeem is een op consumptieve bestedingen gebaseerde belasting. Belastingplichtige (meestal de ondernemer) zijn BTW-verschuldigd in relatie tot leveringen van goederen en diensten. In het algemeen is BTW verschuldigd over de verkoopprijs. Van de verschuldigde BTW is aftrekbaar de BTW begrepen in kosten en investeringen. Dit betekent dat alleen de toegevoegde waarde van een ondernemer wordt belast in iedere fase van de distributieketen. De uiteindelijke eindgebruiker/consument: draagt/betaald de belasting omdat deze geen recht heeft op aftrek van BTW begrepen in kosten en investeringen.

Het minimale algemene tarief is 15% in de Europese Unie. In Nederland is het algemene tarief 21%. Het lage tarief in Nederland is 6% en in specifieke situaties mag het 0% tarief gehanteerd worden.

btw inleiding globeVoor bepaald leveringen van goederen of diensten is een vrijstelling van toepassing en dient geen BTW berekend te worden. Voorbeelden zijn: verzekeringen, de meeste prestaties van banken, gezondheidszorg, bepaalde sociaal-culturele prestaties etc. Wanneer een vrijstelling van toepassing is mag een ondernemer in bijna alle gevallen ook geen BTW begrepen in kosten en investeringen terugvragen. Wanneer het 0% tarief van toepassing is heeft een ondernemer wel recht op aftrek van voorbelasting.

De plaats van de prestatie bepaald welk EU land het recht heeft om BTW te vorderen of om te bepalen of een vrijstelling van toepassing is.

Twee bijzondere transacties

Twee bijzondere transacties zijn opgenomen in het BTW-systeem. Wanneer goederen geleverd worden door een ondernemer vanuit een ander EU land aan o.a een ondernemer  is veelal BTW verschuldigd in het EU land van aankomst. Dit heet een intracommunautaire verwerving. Daarnaast is de invoer van goederen een aparte BTW-belaste handeling.

BTW wordt gevorderd van belastingplichtige. Vaak dient de leverancier omzetbelasting te berekenen en af te dragen. Echter, op basis van de verleggingsregeling wordt BTW ook wel geheven van de afnemer (veelal in internationale situaties tussen ondernemers). Onder deze omstandigheden dient een leverancier een factuur uit te reiken zonder vermelding van omzetbelasting.

Advies

Als belastingplichtige is het van belang om goed te kijken naar uw BTW-positie. Er zijn heel veel bijzondere situaties die van toepassing kunnen zijn en als ondernemer dient u ook goed op de hoogte te zijn van alle formaliteiten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *