De holding in de BTW

Het enkel aankopen, houden en verkopen van aandelen in een andere vennootschap kwalificeert niet als een economische activiteit. Een dergelijke holding heeft geen recht op aftrek van BTW op kosten.

Een holding die een management vergoeding in rekening brengt binnen een concern verricht in beginsel een BTW belaste prestatie. Derhalve, is alle BTW op kosten toerekenbaar aan deze dienstverlening door de holding aftrekbaar. Wanneer u slechts kosten doorbelast vanuit een holding is niet per definitie sprake van een prestatie die resulteert in een economische activiteit. Er dient iets gedaan of niet gedaan te worden en dit dient te worden vastgelegd. Dat klinkt logisch, maar dit kunt u niet aantonen als u slechts kosten doorbelast.

In toenemende mate is er discussie over het feit dat de Belastingdienst stelt dat een holding vanwege niet-economische activititeiten (aankopen, houden, verkopen van aandelen)  naast economische activiteiten, ook beperkt wordt in het aftrekrecht. Vaak is het verstandig om hierover advies in te winnen

Onder bepaalde omstandigheden wordt een holding opgenomen in een fiscale eenheid BTW, ook als geen sprake is van een economische activiteit. Wanneer een holding is opgenomen in een fiscale eenheid is binnen de fiscale eenheid BTW op onderlinge transacties geen BTW verschuldigd en wordt het aftrekrecht van kosten op holding niveau bepaald aan de hand van de BTW-belaste prestaties (aftrekrecht) en vrijgestelde prestaties (in bijna alle gevallen geen aftrekrecht) van de gehele fiscale eenheid BTW. Voor algemene kosten geldt dat het BTW aftrekrecht wodt bepaald aan de hand van een pro rata:

BTW belaste omzet/BTW belaste + vrijgestelde omzet = % aftrekrecht

Echter, voor de algemene kosten is het ook mogelijk om volgens het werkelijk gebruik het aftrekrecht te bepalen. Bijvoorbeeld:  de BTW op ingekocht schilderwerk aftrekken aan de hand van vierkante meters BTW=belast gebruik of de BTW op een aangeschafte computer aan de hand van gebruiksuren die BTW-belast zijn qua activiteiten ofwel prestaties.

Voor een fiscale eenheid BTW dient er sprake te zijn van financiële, economische en organisatorische verwevenheid. Bij vennootschappen geldt voor de financiële verwevenheid dat meer dan 50% van de aandelen direct of indirect in handen te zijn van de holding. Voor de organisatorische verwevenheid dient er sprake te zijn van een gemeenschappelijke leiding over het concern (fiscale eenheid BTW) en voor de economische verwevenheid dient dient de holding en de dochter hetzelfde economisch doel te dienen, bijvoorbeeld dezelfde klantenkring  te bedienen of het onderdeel dient hoofdzakelijk te presteren binnen de fiscale eenheid BTW.

Holding problematiek en BTW kan heel ingewikkeld zijn, soms zijn omvattende berekeningen nodig en het belang voor u bedrijf kan groot zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *