Waarom advies?

Het uiteindelijke BTW advies aan een klant kan heel eenvoudig zijn: “U bent verplicht om 21% BTW te berekenen…”. Echter, wanneer u met een BTW-specialist samenwerkt weet u dat zo een simpel advies meer behelst.

Het moeilijke is dat BTW en overdrachtsbelasting wet, regelgeving en rechtspraak uitgebreid, complex en continue aan verandering onderhevig is. Bij BTW problemen kunnen ontwikkelingen in één sector ook van invloed zijn in andere sectoren. BTW-specialisten zijn hiervan op de hoogte. Er zijn ook veel bijzondere regelingen waar u rekening mee dient te houden.

Waar een BTW-adviseur ook naar kijkt is hoe zakendoen het beste gestructureerd kan BTW advies business lady handsworden voor optimalisatie van de BTW of overdrachtsbelasting. Soms wilt u een bestaand pand kopen en soms wilt u alleen de grond kopen. Hoe u dit aanpakt kan grote gevolgen hebben voor de BTW en overdrachtsbelasting druk en de uiteindelijke winst van de onderneming.

In de BTW hebben transacties als een levering, huurkoop, financial lease, operational lease, huur of bijvoorbeeld de vestiging van zakelijke rechten allemaal hun eigen voor- en nadelen. In bijvoorbeeld de handel wilt u als agent werken, als commissionair of wilt u kopen en verkopen. Een BTW- adviseur kan naar de juridische structuur kijken van uw onderneming en hoe er het beste gehandeld kan worden voor maximale winst.

Er zijn veel onduidelijkheden in de wetgeving en dat betekent dat u ook risico loopt ten aanzien van keuzes die u maakt. U loopt interpretatie risico’s. BTW en overdrachtsbelasting specialisten weten hoe u met onzekerheid als ondernemer goed kan koersen. Dit betekent dat soms het advies is dat u niet bang moet zijn voor discussie met de inspecteur omdat het standpunt kan worden volgehouden voor de rechter. Een BTW adviseur kan ook aangeven wanneer een goedkeuring van de Belastingdienst kan resulteren in een beter resultaat.

Wanneer de Belastingdienst het niet eens is met een ingenomen standpunt is het ook verstandig om contact op te nemen met een BTW-specialist. Soms is overleg behulpzaam of is bezwaar bij de inspecteur en beroep bij de rechter het beste advies.

Tot slot gaat BTW over de omzet en niet de veelal veel kleinere winst. Het hanteren van bijvoorbeeld een verkeerd tarief kan grote gevolgen hebben achteraf.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *